Upptagningsgrep för sockerbetor
Nostohaarukka
Sugar beet root fork