Björkfeldtin pikkutupa

Pikkutupa on saanut nimensä Björkfeldtin suvulta joka omisti tilan 1700-luvulta lähtien. Pikkutupa rajautui aikoinaan lännessä olevan niittyyn. Tuvan läntisellä puolella oli myös pitäjän ensimmäinen vankila josta kutsuttiin varkaiden kirstuksi.

Björkfeldtin tila ja pikkutupa toimi noin kymmen muun tilan kirkkokortteerina. 1910-luvulla laivojen pienoismalleja valmistava Johan Fredrik Lindqvist ja hänen vaimonsa Selma asuivat tuvassa. Lindqvistin perhe kasvoi viidellä lapsella sinä aikana kun he asuivat tuvassa.

nedre
Björkfeldtin tilan ulkorakennukset sekä pikkutupa 1920-luvulla.

Tilan vanha, kirkkoa päin avautuva pihamaa koki suuren muutoksen 1950-luvulla kun tontille rakennettiin uusi puhelinkeskusken talo ja vanha navetta ja ulkorakennukset revittiin. Tuvasta tehtiin museotupa vuonna 1978. Suurin osa tuvan sisustasta ja esineistä ovat peräisin Vanhan Malmin muista talosta. Tuvassa esitetään miten Malmilla asuttiin 1920-luvulla ja tuvasta vastaa Paraisten kotiseutuyhdistys.

vatukalke
Barnen på Malmen använde ”vatukälke” för att åka ner längs med Adamsbacken.

Malminrinnettä kutsuttiin aiemmin Aataminmäeksi. Vanhan Malmin lapsilla oli talvella tapana laskea kirkon portailtamäkeä alas vesikelkoilla. 1920-luvulla leskirouva Jansson asui talossa jossa nyt on hautaustoimisto. Hän ei pitänyt lapsista ja torui kovaäänisesti niitä jotka uskalsivat laskea kelkalla hänen talonsa ohi. Sunnuntaisin leskirouva kestitsi kirkkovieraita söndagarna gästades hon av kyrkobesökare, ja hän muistutti niitä aina siitä että hän, kuten Jesus-lapsi, olivat molemmat syntyneet jouluyönä tallissa.

1950_walterjohansson
Björkfeldtin pikkutupa 1950-luvulla.