Björkfeldtska gården

Björkfeldtska huvudbyggnaden inhyser kontor och arbetsutrymme för Curatio – Byggnadsvårdsföreningen i Åboland r.f. Gården hette tidigare Södergård, men fick heta Björkfeldtska efter släkten Björkfeldt som innehade gården sedan slutet av 1700-talet.

1937_telefoncentralen
Damerna vid telefoncentralen i Björkfeldska huset 1937.

Flera av släkten Björkfeldt var skräddare.Den sista av den Björkfeldtska släkten som ägde gården, Emilia Elizabeth, gifte sig med Walter Rohde år 1900. Rohde är känd för att han senare blev polis och hjälpte den ryska revolutionären Lenin fly genom Pargas i december 1907.

Betty Rohde (född Björkfeldt)
Emilia (Betty) Rohde.

År 1902 flyttade stadens telefoncentral in i huset. Björkfeldts gård utnyttjades också som kyrkkvarter. Det Björkfeldtska huset hade i tiden enligt den enda skvallerspegeln på Gamla Malmen.

Kaffebjudning år 1901 med den Björkfeldtska familjen.
Kaffebjudning år 1901 med den Björkfeldtska familjen.

Pargas Telefonbolag övertog tomten år 1951 och den äldre bebyggelsen på norra och västra delen av tomten revs för att ge plats åt det nya telefonhuset.

1950_Björkfelts
Utsikt från Betty Rohdes vindsfönster mot Snäckviken år 1950.

Lenins flykt genom Pargas 1907

Walter Rohde
Poliskontapel Walter Rohde.

I december 1907 befann sig en märklig tysk man i Pargas. Mannen var i själva verket den ryska revolutionären Vladimir Illitji Uljanov Lenin. Lenin kallade sig för doktor Müller eftersom han var på flykt undan kejsarmakten. Lenin skulle fly till Sverige och hade i tre långa dagar varit gäst på Kirjala Norrgård för att invänta snöfall för att kunna fortsätta flyktfärden med häst och släde. I skymningen gör Lenin anhalt vid Pargas Malm för att besöka Andelshandeln vars föreståndare Carl Jeanson skulle föra Lenin vidare till Lillmälö. Poliskonstapel Rohde steg plötsligt in butiken och avbröt det hemliga mötet.

Lenin år 1905.

De församlade blev förskräckta eftersom Rohde var känd för att vara frispråkig och ha svårt med att hålla tand för tunga. Lenins följeslagare, magister Ludvig Lindström insåg det farliga i situationen och beslöt att ta Rohde med i flyktkompotten. Rohde bjöd därefter hela sällskapet på te hem till sig. Senare samma natt fick Rohde tag på en häst och tillsammans med Jeanson och kör Rohde Lenin till Lillmälö Västergård. Där fick Lenin stanna över julen tills isarna bar och han kunde genomföra den sista etappen över isen för att stiga ombord på ångbåten Stella vid Själö i Nagu.

Stella
Ångåten Stella vid kajen till vänster ca 1910.

Rohdes välvilja gentemot Lenin hjälpte honom emellertid inte då sju rödgardister morgonen den 25 februari 1918 anhöll Rohde efter att han vägrat låta dem dejourera vid telefoncentralen. Walter Rohde skötte även telefoncentralen tillsammans med sin fru. Rohde togs tillfånga och fördes över isarna mot Åbo. Rohdes kända frispråkighet kan ha varit en bidragande orsak till att rödgardisterna beslöt att skjuta honom vid Kakskerta. Rohde fick tre pistolskott i huvudet men mot alla odds överlevde han angreppet. Förövarna förblev okända och undkom bestraffning.

Tallenna

Tallenna