Björkfeldtska lillstugan

Lillstugan har fått sitt namn efter släkten Björkfeldt som innehade gården sedan slutet av 1700-talet. Lillstugan angränsade i väster till den öppna ängen nedanom kyrkan. Väster om stugan fanns även förr socknens fängelserum som kallades för ”tjuvkistan”.

Björkfeldts gård med lillstugan fungerade som kyrkkvarter för ett tiotal gårdar i Pargas. På 1910-talet bodde modellsnickaren Johan Fredrik Lindqvist och frun Selma i stugan. Paret Lindqvists familj växte till fem barn under tiden de bodde i stugan.

nedre
Björkfeldtska gården och lillstugan på 1920-talet.

Den gamla ingärdade gården som öppnades mot kyrkan förstördes på 1950-talet då det nya telefonhuset byggdes på tomten och ladugården med uthus revs bort. Stugan, som tillhör telefonbolaget, inreddes till museistuga år 1978 av Walter Johansson. Det mesta av interiören består av föremål och möbler som Walter tillvaratagit från andra hus på Gamla Malmen. Lillstugan visar hur man bodde på malmen på 1920-talet. Stugan handhas av Pargas hembygdsförening.

vatukalke
Barnen på Malmen använde ”vatukälke” för att åka ner längs med Adamsbacken.

Malmbrinken invid stugan kallades tidigare för Adamsbacken. Barn brukade vintertid åka ner för den branta backen med ”vatukälke”. Vid den tidpunkten på 1920-talet bodde änkefru Jansson i huset som nu är begravningsbyrå. Hon tyckte inte om barn och kom ofta ut för att gräla på dem om de råkade åka kälke förbi hennes hus. Om söndagarna gästades hon av kyrkobesökare, Jansson kom ihåg att påpeka för gästerna att hon, liksom Jesus-barnet var född i ett stall på julnatten.

1950_walterjohansson
Björkfeldtska lillstugan år 1950.