Fredrikastugan

Fredrikastugan är en typisk parstuga och delar av stockstommen är från 1600-talet. Det ursprungliga namnet ”Ryttars” syftar till att gården tidigare fungerat som ett soldattorp. År 1694 bedrev ”Ryttaränkan från Pjukala” en olovlig krog i stugan. Huset kan därmed uppfattas som det äldsta bevarade utskänkningsstället i Pargas.

Fredrikastugan har sedan år 1977 fungerat som museicafé. Namnet syftar på Fredrika Tengström (senare Runeberg) som flyttade till Pargas undan Åbo brand tillsammans med sin mor hösten 1827. Familjen hyrde in sig i stugan som då tillhörde skomakaren Ekström. I Pargas träffade Fredrika sin blivande make, Johan Ludvig Runeberg som arbetade som privatlärare för Fredrikas farbrors, ärkebiskopen Jacob Tengströms, barnbarn.

Fredrika_Johan_Runeberg 1863
Johan och Fredrika Runeberg 1863.

Fredrika Tengström och Johan Ludvig Runeberg var både intresserade av litteratur och de träffades på litterära samkväm i prästgården. De gjorde också utflykter till Munkviken och åkte kälke tillsammans. I Pargas berättas det om hur de två möttes på landsvägen mellan prästgården och Gamla Malmen och det finns också en gran som uppkallats efter Runeberg och om vilken det berättas att Runeberg suttit uppkrupen i den för att spana efter om Fredrika var i rörelse på landsvägen. Fredrika och Johan förälskade sig i varandra och året därpå förlovade sig paret i Pargas. Runeberg blev senare känd som Finlands Nationalskald och Fredrika utmärkte sig både som journalist och författare.