Gamla torget

År 1906 hade man två torgdagar i veckan som senare utökades till tre. Torget nere vid stranden bjöd på en grann syn sommartid. Kötthandlarnas stånd stod längs med torgets östra hörn, mittemot dem fanns bönderna stånd. Härliga dofter spred sig över marknadsplatsen från torgets norra sida där bagarna hade sina försäljningsbord.

torget_1920_b
Torgvy från 1920-talet. Stig Engmans bildsamling.

Bönderna mätte upp surmjölk i kannor och saluförde även nykärnat smör och andra odlade jordbruksprodukter. Walter Johansson har berättat att han som barn sålde smör för sin faster Olgas räkning. Smöret hämtades till torget med roddbåt tidigt på morgonen från Ybbersnäs Södergård. Som lön fick Walter en bulle värd 50 penni av bagaren Lindblom i Bläsnäs.

båtresenärer_säckviken
Båtfolk i Snäckviken cirka 1930. Stig Engmans bildsamling.

Även fruarna till Pargas Kalkbergsaktiebolagets tjänstemän handlade flitigt på torget. De hade specialförmånen att få sina inköp hemskjutsade med bolagets häst,den så kallade ”torghästen”. I folkvimlet på torget fanns både fint klädda sommargäster och ortsbor.

torget_1940
Torgstranden 1940, i det vita huset kontrollerades köttet. Stig Engmans bildsamling.