Sjömansänkans stuga

Kammaren ingår i huslängan vid ”Janssons”. I längans andra ända finns även en annan kammare samt vedlider och hemlighus. Stugan är knuttimrad och består av en kammardel med spisvrån samt farstu. Strandlinjen fanns förr precis nedanom huslängan. I början på 1800-talet fanns det en badstuga och ett fähus på tomten samt en stuga under nävertak med eldstad och bakugn. Då innehades gården av matrosen Fredrik Söderström men han fick inte bosätta sig på malmen då han var en känd lönnkrögare. Pigan Eva Matsdotter bodde därför i stugan istället för matrosen. Efter Söderström har även flera andra sjömän med familjer bott på gården. I början på 1900-talet arbetade en tredjedel av malmens befolkning inom sjöfarten.

Karl_Jansson_besättning_Lubeckca1907_stor
Styrmannen Karl Jansson (sittande) tillsammans med besättningsmän i Lübeck kring år 1900.

Kofferdiskepparen Karl Oskar Jansson övertog gården år 1884. De tidigare ägarna, sjömannen Johan Lagerström med hustrun Sofia, flyttade in i den lilla stugan som uppfördes för dem vid stranden. Sofia blev änka och bodde kvar i stugan till sin död år 1904.

sjomansankans_statyer

Den sista som inackoderades i stugan var en ryssina, Agrippa, som bodde där med sin son på 1960-talet. Då Axo-bageriet byggdes på tomten bredvif fanns det ett intresse att göra om stugan till bagarbostad men planerna blev om intet. Walter Johansson tog över stugan år 1973 och gjorde om den till ett museum. Stugan visar hur en änka till en sjöman bodde på malmen på 1910-talet. Med ”Sjömansänkans stuga” ville Walter hedre minnet av sin egen mor som också titulerades som ”sjömansänka”.

sjomansankansstuga