1. Kvinnan, urberget, 2021

Vad kan hända om tre slumpmässiga konstnärer går in i ett projekt tillsammans?

Johanna Fredenberg, Tinni Snåre och Sveta Pahlman delar en passion för att skapa mer tillgänglig konst i Pargas. Deras första verk Kvinnan, urberget (2021) är inspirerat av kvinnors roll genom gruvsamhällets historia här i Pargas.

Skulpturen är ett privat projekt, genomfört med egen finansiering och med mycket hjälp från invånarna i Pargas. En av dem är keramikern Cornelius Colliander, som fungerade som mentor och även brände skulpturen i sin vedeldade ugn.