2. Barn av barn, 2022

Skulpturen Barn av Barn, 2022, kan stå som symbol för barns orädda och spontana kreativitet. Henna Selin och Juni Snåre tillbringade tid i ateljén tillsammans med projektet Kvinnor av kvinnor och blev inspirerade att göra sin egen fullskaliga barnskulptur.

Flickorna var endast 11 år gamla då de själva utformade skulpturen under handledning av Pargaskeramikern Cornelius Colliander, som också bränt skulpturen i sin vedeldade ugn i Pargas.02