7. Relief till minnet av Wilhelm Finnberg, 1984

Den 4 september 1827 lades 75% av Åbo, Finlands största stad, i aska av den stora branden. Denna brand inspirerade Wilhelm Finnbergs mest kända målning, Åbobranden. Tragiskt nog var det denna brand som förstörde hans ateljé och de flesta av hans verk.

Wilhelm Finnberg (1784-1833) föddes i Pargas och lyckades utbilda sig i Kungliga Konsthögskolan i Stockholm sitt fattiga ursprung till trots. Reliefen till Finnbergs minne gjordes 1984 av skulptören Johannes Hänninen.