Nathanael Gerhard Schultén

Nathanael Gerhard Schultén – Akademiker, militär och lantmätare

Född 29-10.1750 i Prostvik. Död 4.6.1825 i Åbo.

Uppväxten i Prostvik

Nathanael Gerhard af Schultén föddes som son till Samuel Schultén, professor i juridik vid Åbo akademi, och Beata Maria Palander. Han förlorade sin far som tvååring och hans mor ingick ett nytt äktenskap med löjtnant Gabriel Hagelberg. Familjen fortsatte att bo kvar i Prostvik i Nagu. Vid 11 års ålder inmatrikulerades Schultén vid akademin 1762. Han promoverades till magister som primus 1772, och nästa år utnämndes han till docent i astronomi vid Åbo akademi. Samma år flyttade han till Sverige, där han verkade vid observatorierna i Stockholm och i Uppsala.

Lantmätare

År 1774 återvände han till Finland och verkade i tre år som informator på Sveaborg. Då kom han första gången i kontakt med lantmäteriet genom Johan Justander, som utförde triangelmätningar på Sveaborg. Justander insjuknade och dog och hans mätinstrument blev kar på Sveaborg. På så sätt fick Schultén de redskap med vars hjälp han kunde utföra sina mätningar. Från 1777 var han en tid professor i fysik vid Åbo akademi.

Kartläggning

Schultén fick 1779 tjänst som professor på Sveaborg. Om vintrarna föreläste han i sjöfartsteori och om somrarna utförde han triangelmätningar. Som professor vid flottan beordrades Schultén 1783 att utföra triangelmätningar längs Bottniska vikens kust. Under de följande tre åren utförde han mätningar av kusten från Åland ända upp till Torneå och därifrån längs den västra kusten söderut till Ångermanland. Framför allt lokaliserade han de farliga undervattensgrunden och markerade dem på sjökorten.

Kanonslup.

Medelhavsresa

En höjdpunkt i hans liv var resan med fregatten Diana till Medelhavet 1786–1787. Under långa uppehåll i Italien och Marocko kunde han bekanta sig med lokala sevärdheter och förhållanden. Senare drömde han ofta om att få återvända till södern, men hans önskan gick inte i uppfyllelse.

Krig och livet i Finland

Då Gustav IIIs krig bröt ut skickades Natanael till Gävle för att överse armerandet och bemannandet av  aderton stycken nya kanonsluparna. Han åkte tillsammans med dem direkt över Bottniska viken till ett av honom funnet nytt inlopp vid Lypertö i närheten av Nystad och vidare genom skärgården till Hangö. Genvägen besparade mycket tid och kanonsluparna hann fram till Svensksund för att delta i sjöslaget den 9 juli 1790. Efter kriget ingick Natanael äktenskap 1789 i Vikom med Jakobina Teodora Finckenberg, född 1767. Han adlades 1809 och blev senare finsk medborgare. Han erhöll titeln verkligt statsråd och fick nio barn. Av sönerna inträdde Nathanael Gerhard och Otto Reinhold på betydande banor, som professor respektive senator.