Andelshandeln

De första butikerna på Malmen var små och inrymda i handlarens eget hus. Affärsrummet var ofta väldigt litet och sällan rymdes det mera än några personer åt gången i butiken.

Johansson butik
Kolonialvaruaffären Johansson & Malmberg på Finnbergsgatan 1921.

Andelsaffärerna var i regel mycket större. Varorna stod uppstaplade på hyllor längs med väggarna. Säckar med mjöl och gryn stod på golvet bredvid en silltunna. Hårda karameller fanns under glas och butiksdisken var ofta av träd med lådor på insidan. I lådorna fanns torrvaror som kaffe. En kund kom ihåg en affär på Malmen där det såldes ”tre sorters kaffe” ur samma låda. Disken var ofta ganska medfaren och på disken fanns en sockertopp, balansvåg och ibland en besman. Kassaapparater blev vanliga först under 1920-talet.

and001
Pargas Andelshandel omkring 1915. Tegelmagasinet uppfördes 1913.

Andelshandeln öppnades år 1904 vid Klockarståget och fastigheten har därefter ombyggts i flera repriser. Varuanskaffningen var i början problematiskt och styrelsemedlemmarna i andelslaget måste bidra med egna pengar för få igång verksamheten.

andelshandeln_1900
Andelshandelns interiör på 1910-talet.

Konkurrensen var inte så märkbar mellan butikerna före andelshandelns uppkomst. Därefter pressades priserna på varor ner och affärerna konkurrerade i första hand med att sälja nyare och bättre varor. Trogna kunder belönades med julklappar i form av ett paket plommon eller russin, koppar, tallrikar eller andra nyttovaror. Ett barn som kom med sina föräldrar i butiken kunde också få en egen karamellstrut ”på köpet”.

Annons_VF_6__6_1904Andelshandeln blomstrade och filialer grundades i Lielax år 1906,  i Våno år 1912 och i Attu år 1913. Något senare öppnades ytterligare filialer i Dragsfjärd år 1917, Simonby  år 1919, Sildala  år 1920 samt Kårlax och Kalkholmen år 1921. En del av filialerna ersattes av en butiksbil på 1950-talet.

ÅU_5_6_1910_andelshandeln
Annons i Åbo Underrättelser år 1910.

Andelshandeln var den första butiken i Pargas som började ge återbäring. Butiksverksamheten på Malmen avtog gradvis i takt med att ett nytt centrum växte upp på andra sidan sundet.  Den expanderande kalkindustrin var orsaken till att den ekonomiska tyngdpunkten försköts bort från Gamla Malmen. År 1908 grundandes Pargas Arbetares Andelshandel och år 1917 inledde Pargas Lantmannahandel sin verksamhet på den ”Nya Malmen” på andra sidan sundet.

WP_20160212_14_18_25_Pro
Andelshandelns gamla butikslokal fungerar numera som hantverkcentral för Åbolands hantverk r.f.

Butiksinnehavaren och de anställda ansågs ofta som ganska ärliga personer, men det förekom även fusk. Om en butiksinnehavare på Malmen berättades att hon gömde en tiopennisslant under ett papper på vågen. Vågen väge därför för lite och då saken upptäcktes fick butiksägaren öknamnet ”Snool-Fia”.

Oid067
Andelshandelns interiör från tidig 1930-tal.

Andelshandeln i Pargas hade flera föreståndare. Den första föreståndaren C.H. Jeanssons (1904-1908) uppgift var att skapa grunderna för affärsverksamheten. I personalstyrkan ingick flera butiksbiträden som ofta var ugna fickor från bygden. Lönen var blygsam och arbetsdagen var lång, ofta tolv till sexton timmar. Förrutom kundbetjäning förväntades biträden även städa i butiken och elda i kaminen för att värma lokalen. Petroliumlamporna i taket gav belysing innan de elektriska lamporna blev vanliga under på 1920-talet. Under vinterhalvåret var butiken öppet mellan 7:30-20:00 och förlängdes med en timme under sommaren.

ÅU_5_6_1910_sundell
Fartfylld reklam i Åbo Underrättelser 1910.

Matvaror såldes i liter och hektoliter, men man talade också allmänt om stop och kanna. Potatis såldes i 2- och 5 liters kappar. Metersmåttet togs ibruk redan på 1880-talet i Finland men i Pargas använde man sig av aln och fot en bit in på 1920-talet. Ortens befolkning handlade de mesta varor i Pargas, till Åbo for man om man skulle köpa lyxvaror och alkohol. Under isvintrar kunde affärerna på Malmen besökas av Kimitobor som kom med hästslädar över Pemarsundet.

ber033
Andelshandelns personal på 1930 talet då H.J. Gustafsson var butiks-föreståndare.