Kommunalstugan

Kommunalstugan uppfördes år 1876 i ”Schweitzer”-stil. Under de följande årtionden har många skilda aktiviteter ägt rum i kommunalstugan.

kommunkansliet_1921
Fredrikaplan 1921.

Kommunalstämman sammanträdde i huset men stämmosalen har under årens gång också använts som obduktionssal och varit ett bibliotek. Folkskolan inledde sin verksamhet i huset år 1879.

Kommunalstugan 1920
Kommunalstugans sal 1920.

Under 1890-talet fanns även flera föreningar i huset. Pargas apotek fanns i kommunalstugan åren 1907-1914 innan det flyttade till den andra sidan av sundet. Sparbanken fanns även i ett hörn i stämmosalen innan den flyttade till ”Sparbankshuset” på tomten nedanför.

Skolklass
Folkskoleklass utanför Kommunstugan kring år 1900.

Kommunalstugan är nu indelad i två halvor och i en vindsvåning. Den västra delen samt vinden inrymmer olika föreningars kontorsutrymmen. Den gamla ”stämmosalen” i byggnadens östra del är numera ett utställningsutrymme.

Apotekaren Karl Eklund erhöll apoteksrättigheter 1907 och grundade ett apotek i det som numera är det äldsta byggnadsdelen i Folkhälsans daghem Bantis. Apoteksverksamheten flyttade till Kommunalstugan kring 1910 och 1912 tog apotekaren Georg Örnhjelm över verksamheten.

Apotekaren Örnhjelm
Apotekaren Örnhjelm.

Apoteket verkade i kommunalstugan tills verksamheten flyttade till det nya sparbankshuset längs med Köpmansgatan på 1920-talet. Örnhjelm innehade Apoteket i Pargas fram till 1932 då han flyttade till Vasa. Örnhjelm var under sin tid i Pargas aktiv som förtroendevald inom den kommunala förvaltningen. Han fortsatte att fira somrarna på Ålö i sin sommarstuga även efter flyttet till Vasa.

Tallenna